C# en C++: DLL's met callback-functionaliteit

In dit artikel wordt uitgelegd hoe functie-pointers uitgewisseld kunnen worden tussen managed en unmanaged code.…

Verder lezen