C# 7.0: minder accolades

C# 7.0 zet de trend door naar kortere syntax met minder accolades, met behulp van de => operator.

property-getters en -setters

Wanneer de code in een getter of setter uit één uitdrukking bestaat, dan kan de => operator gebruikt worden. De accolades zijn niet meer nodig en het ‘return’ keyword kan ook achterwege blijven.

C# 6.0

private string _firstName;
public string FirstName
{
  get { return _firstName; }
  set { _firstName = value; }
}

C# 7.0

private string _firstName;
public string FirstName
{
  get => _firstName; 
  set => _firstName = value; 
}

constructors en destructors

Wanneer de code in een constructor of destructor uit één uitdrukking bestaat, dan kan de => operator gebruikt worden.

C# 6.0

public class Person
{
  private readonly string _firstName;

  public Person(string firstName)
  {
    _firstName = firstName;
  }
}

C# 7.0

public class Person
{
  private readonly string _firstName;

  public Person(string firstName) => _firstName = firstName;
}