Connect(); // 2016

Microsoft Connect 2016 is een driedaags evenement gericht op ontwikkelaars.

Het motto van Connect(); // 2016 is:

Any developer. Any app. Any platform.

Microsoft sluit zich aan bij Linux Foundation en wordt een Platinum member

Microsoft versterkt hiermee z’n positie in de open-source-wereld.

Microsoft levert al bijdragen aan verschillende projecten van de Linux Foundation, zoals Node.js Foundation, OpenDaylight, Open Container Initiative, R Consortium en Open API Initiative.

Visual Studio 2017

De volgende versie van Visual Studio gaat Visual Studio 2017 heten. Een aantal highlights:

  • Veel betere performance
  • Snellere en lichtere installer
  • Verbeteringen in navigatie, IntelliSense, refactoring en debugging.
  • Verbeteringen voor Azure
  • Verbeteringen voor het ontwikkelen van mobiele apps voor Android, iOS en Windows
  • Ondersteuning voor Docker containers

Visual Studio for Mac

Er komt een Mac-versie van Visual Studio. Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar .NET Core, ASP.NET Core en Xamarin.

Meer Xamarin

Xamarin-tooling krijgt veel aandacht in Visual Studio 2017, Visual Studio for Mac en in de cloud (Visual Studio Mobile Center).

.NET-ontwikkelaars kunnen nu ook Tizen-apps maken

Tizen is een OS voor smart phones, smart TV’s en IoT-apparaten. Samsung gebruikt Tizen in veel van zijn apparaten.
Samsung levert tools voor het ontwikkelen van Tizen-apps met Visual Studio.

Google sluit zich aan bij de .NET Foundation

Google levert al bijdragen aan .NET. Nu sluit Google zich ook aan bij de .NET Foundation om op die manier invloed uit te kunnen oefenen op de .NET-ontwikkeling.