Hello, World!

We hebben Visual Studio geinstalleerd. Nu gaan we ons eerste C#-programma schrijven! Bij het leren van een programmeertaal is het gebruikelijk dat het eerste programma het zinnetje ‘Hello, world!’ op het scherm toont. Dat gaan we nu ook doen.

 • Start Visual Studio
 • In het menu, kies: File -> New -> Project
 • Kies een ‘template’ voor een nieuw project. In dit geval, selecteer:
 • Templates -> Windows -> Classic Desktop
 • Selecteer vervolgens ‘Console Application’. Hiermee is het mogelijk om een programma te maken dat tekst afbeeldt op het scherm of inleest van het toetsenbord.
 • Geef het programma een naam (bijvoorbeeld HelloWorld). De naam mag geen spaties bevatten.
 • Geef aan in welke locatie (bestandsmap) het programma moet worden opgeslagen. In deze map wordt uiteindelijk een map geplaatst met de naam van je solution.
 • Kies bij Solution voor ‘Create new solution’. Er wordt in dat geval een nieuwe solution gemaakt. Deze solution bevat jouw programma.
 • Plaats een vinkje bij ‘Create directory for solution’. Dit zorgt ervoor dat je later nog projecten toe kan voegen in dezelfde solution. Elk project (waaronder je program) krijgt een eigen map in de map van de solution.
 • Geef de solution een naam. Dit kan dezelfde naam zijn als je programma (HelloWorld).
 • Klik vervolgens op OK

Visual Studio maakt nu een aantal bestanden die nodig zijn om je programma te compileren. Ook wordt er al een beginnetje gemaakt met de broncode voor je programma. Dit staat in het bestand Program.cs. Rechts zie je een ‘Solution Explorer’. Hiermee kun je bestanden openen in je solution. De inhoud van dit bestand zie je vervolgens in een tabje aan de linkerkant.

Dit programma doet nog helemaal niks. Je kunt het wel starten, maar er gebeurt niks. Je moet eerst zelf code toevoegen. Je eigen code moet ingevoerd worden tussen de haakjes { en } achter de regel static void Main(string[] args).

Voeg nu twee regels toe. Je programma moet er als volgt uitzien:

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Hello, world!");
  Console.ReadKey();
}

Denk aan de puntkomma’s aan het eind van elke regel die je hebt toegevoegd!

Console.WriteLine(“Hello, world!”); zal de tekst “Hello, world!” tonen. Console.ReadKey(); wacht vervolgens totdat je op een toets drukt, waarna het programma stopt. Als deze laatste regel ontbreekt, wordt het programma direct beëindigt na het tonen van “Hello, world!” zonder dat je de kans krijgt om de tekst te zien.

Druk nu op F5 (of op het groene driehoekje met ‘Start’) om het programma te starten. Je ziet nu:

Hello, world!

Druk vervolgens op een toets (die wordt ingelezen met Console.ReadKey()), waarna het programma stopt.

Gefeliciteerd! Je hebt je eerste C#-programma geschreven en uitgevoerd.